Pengalaman. Keyakinan.

TALIAN PELABUR : +603 2785 9900


DANA & PRODUK 
 
 

DANA & PRODUKProduk :: 
Maklumat Produk :: 
PMB SHARIAH GROWTH FUND

PMB SHARIAH GROWTH FUND

Kategori / Jenis Dana Ekuiti (Syariah) / Pertumbuhan
Kewangan Akhir Tahun 28 February (29 February in a leap year)
Objektif

Menyediakan peluang kepada pelabur untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam sekuriti patuh Syariah.

Peruntukan Aset

Dana ini akan melabur di antara 70% dan 99.5% daripada NAB di dalam ekuiti patuh syariah dan sekuriti berkaitan ekuiti. Bakinya akan dilaburkan ke instrumen pasaran wang dan / atau letakan deposit Islam, sekuriti hutang Islam dan / atau pelaburan-pelaburan lain yang dibenarkan.

Profil Pelabur
  • Mencari perkembangan modal daripada dana Syariah
  • Tahap tolerasi risiko tinggi
  • Tempoh masa pelaburan sederhana hingga panjang
Risiko Utama
  • Risiko pasaran ekuiti
  • Risiko saham tertentu
  • Risiko pengklasifikasian semula status Syariah
Pemegang Amanah AmanahRaya Trustees Berhad
Lain-lain


Untuk maklumat lanjut, sila klik  :

 

      javascript:void(0)   
 
 
 
 
 

 


CARIAN PRESTASI DANA


Harga Dana Pelaburan PMB
Hakcipta © 2007-2018 PMB Investment Berhad. Paparan terbaik adalah di desktop dengan menggunakan versi terkini Mozilla Firefox atau Google Chrome. Versi lama Internet Explorer mungkin tidak serasi.

Terma & Syarat     Penafian   Privasi & Dasar